Tankönyvrendelés

  • A szakmai munkaközösségek minden évben az érvényes jogszabályban rögzített időpontig osztályonkénti bontásban összeállítják a tankönyvigényeket, figyelembe véve a diákönkormányzat és a szülői szervezet véleményét.
  • A tankönyvfelelős elkészíti a tankönyvlistát, a megadott határidőig megrendeli a közismereti, ill., a szakmai tankönyveket.
  • Iskolánk minden tanulója köteles időben jelezni, hogy milyen tankönyveket szeretne, a tankönyvfelelős ezeket rendeli meg.

Tankönyvkiosztás

  • A tankönyv kiosztására a tanév elején ill. a szállítást követően kerül sor.

Az ingyenes tankönyvellátás rendje

  • Az osztályfőnök minden év április 1-jéig a nyilatkozatok alapján felmérik, hogy hány tanuló jogosult ingyenes tankönyvre a 7-14. évfolyamon. A 7., 9. és a 13. évfolyamokon becsült létszámadatokkal dolgozunk.
  • A tankönyvfelelős határidőre összesíti az igényeket.
  • Az iskola minden jogosult tanuló részére biztosítja az ingyenes tankönyvellátást, amennyiben a tanuló a szükséges iratokat a megadott határidőig bemutatja.

A jogszabályban ( 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdés) meghatározott feltételek közül valamelyiknek teljesülnie kell:

A tanuló:

a) tartósan beteg,

b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén

halmozottan fogyatékos,

c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),

d) három- vagy többgyermekes családban él,

e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

  • A tankönyvek az iskolai könyvtárban kerülnek bevételezésre, és a tanulók onnan kölcsönözhetik azokat. Amennyiben eltávoznak az iskolából, vagy már nincs rá szükségük, kötelesek sértetlen állapotban visszaszolgáltatni a kölcsön kapott tankönyveket a könyvtárnak.