Középiskolánk több mint 50 éves múltra tekint vissza.
1963-ban egyetlen osztállyal indult a gimnáziumi oktatás a közös igazgatású mezőcsáti Általános Iskolában és Gimnáziumban mindössze két középiskolai tanárral. 1965-ben született döntés arról, hogy önálló épületet kapjon az intézmény.

gimiold

Az "új" épület.

1969 nyarán vált önálló intézménnyé a középiskola, Gimnázium Mezőcsát elnevezéssel, ekkor már két első osztályban kezdték meg tanulmányaikat a gimnazisták.

gimiold

Ballagás, 1973.

1975 áprilisától Nógrádi Sándor nevét viselte az intézmény. Folyamatosan "épült" a tanári testület is. Számos Mezőcsáthoz kötődő volt diák - közülük többen iskolánk tanítványai voltak - tagja lett a testületnek, szaktudásuk, elhivatottságuk, eredménymotiváltságuk, az iskoláért tenni akarásuk áthatja munkájukat. 1984-ben profilváltásra került sor, ekkor indítottuk be az egyik első osztályban a közgazdasági képzést számviteli-gazdálkodási ágazaton, melyet 1992-ben a gyorsíró, idegen nyelvi gépíró ágazat indítása követett. Ezt követően megnőtt az érdeklődés iskolánk iránt.

gimiold

Polgármesteri köszöntő, 1993.

A rendszerváltozást követően a Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Mezőcsát nevet használta az iskola 1993 novemberéig, amikor a mezőcsáti születésű költő, lapszerkesztő nevét vette föl, és Kiss József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola néven működött tovább.

gimiold gimiold

A névadó ünnepség

1994-ben beindítottuk a hatosztályos gimnáziumi képzést, ahol kiemelt célként kezeljük a tehetségek gondozását, a felkészítést a sikeres továbbtanulásra.
Iskolánkban a közgazdasági orientáltságú osztályra alapozva az érettségit követően közgazdasági szakmai képzést indítottunk az érdeklődésnek megfelelően, folytattuk továbbá az esti tagozatos gimnáziumi felnőttképzést.
Az iskola szakos ellátottsága megfelelő. A pedagógusaink hivatástudata magas, törekszenek a szakmai megújulásra 2006 óta egyre többen alkalmazzák az élethosszig tartó tanulás képességének megalapozását, valamint a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének növelését szolgáló kompetencia alapú képzés és oktatás programcsomagjait. 

gimiold gimiold

A 2005-ben érettségizett hatosztályos gimnazisták.

A közgazdasági szakközépiskolások gyakorló kft-je

A pályázati lehetőségek maximális kihasználásával iskolánk felszereltségét átlagon felülivé tettük. Berendeztünk 3 számítógépes termet, a közgazdászok életszerűen berendezett tanirodában sajátíthatják el szakmájuk alapjait. Gimnáziumunk az elmúlt években kívül és belül egyaránt megújult, kellemes iskolai környezetet teremtve diákjaink számára. Az egészséges életmódra nevelés jegyében a tornaterem melett kialakítottunk egy tornaszobát, ahol lehetőség nyílik speciális foglalkozások tartására. A tapasztalat azt mutatja, hogy jó szellemi munkát csak edzett testtel lehet végezni. Valamennyi osztályteremben korszerű, EU szabványoknak megfelelő világítótestekkel biztosítjuk a megfelelő fényerőt. A fűtési rendszer korszerűsítésébe is belekezdtünk a kazánok cseréjével.

gimiold gimiold

Informatika oktatás és karácsonyi vásár

Iskolánk 1993 óta minden évben megrendezte Mezőcsát szülöttének emlékére a Kiss József Napok rendezvénysorozatát. A programokat néhány éve több hónapra osztottuk szét az arányosabb munkavégzés és a gondosabb előkészítés jegyében. Október közepétől november végéig minden hetet más szakmai munkaközösség rendezvényeivel töltünk ki. A megszervezett megyei, regionális, városi versenyeknek elsősorban az a hasznuk, hogy bővítik ismereteinket, tudásunkat, fejlesztik esztétikai érzékünket, tanulási-tanítási tapasztalatot jelentenek tanárnak és diáknak egyaránt, és módot adtak szakmai tapasztalatcserére, az emberi kapcsolatok elmélyítésére.
A szalagavató ünnepségek iskolai hagyományunk minden évben visszatérő megható alkalmai. A tanulók minden korosztályát megmozgatják a Diákönkormányzati Nap játékos versenyei. A gyerekek aktív résztvevői, alakítói az iskolai életnek. Lelkesen használják a számítógépeket az Internet Klub délutáni időpontjaiban, szerkesztik az iskolaújságot, működtetik szünetekben az iskolarádiót, esténként a helyben szervezett táncművészeti iskolát látogatják. 2007 óta minden tavasszal természettudományi diákkonferenciát szervezünk, amelyen a tanulók látványos kísérletekkel színesített bemutatókkal népszerűsítik a természettudományokat.

gimiold gimiold

Szalagavató és DÖN

 

Intézményünket a "A Mezőcsáti Középiskolásokért" Alapítványon keresztül egyre többen támogatják személyi jövedelemadójuk 1 %-ával, illetve az évente megrendezésre kerülő jótékonysági bálunk alkalmával.

gimiold

A mai épület

2005 nyarától ÁMK-ba integráltak bennünket, így újra közös igazgatás alá kerültünk az általános iskolával és több más városi intézménnyel. Szamai önállóságunk viszont megmaradt, így továbbra is a színvonalas oktatás és a gyermekközpontú nevelés szellemében kívánunk az iskolahasználók - városunk, szűkebb és tágabb régiónk diákjai és szüleik - szolgálatára állni.
2011 szeptemberétől iskolánk a Mezőcsáti Református Egyházközség fenntartásában működtünk Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola néven.
2016 augusztusától a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tagintézményeként folytattuk munkánkat változatlan szakmai kínálattal.
2017. augusztus 1.-től a Miskolci Szakképzési Centrum fenntartásában, Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolája néven folytatjuk nevelő-oktató tevékenységünket. Képzési kínálatunk a 2017/2018-as tanévben még változatlan. A következő tanévtől tervezzük iskolánk képzési szerkezetének megújítását. Képzési kínálatunkkal alkalmazkodni szeretnénk a munkaerő-piaci igényekhez úgy, hogy hiányszakmák képzését indítjuk, ezzel növelve végzett diákjaink elhelyezkedési esélyeit is. A négy és hatosztályos gimnáziumi osztályok mellett két szakgimnáziumi osztály indítását tervezzük a közgazdasági és mezőgazdasági ágazatban. Ezekben az osztálokban tanulók a szakképzésben folytathatják tanulmányaikat, ahol pénzügyi-számviteli ügyintéző illetve mezőgazdasági technikusi szakképesítést szerezhetnek. Három szakközépiskolai osztály indítását is tervezzük, ahol pék, hegesztő és szociális gondozó és ápoló szakképesítés megszerzésére lesz lehetőségük diákjainknak. A szakképzés tekintetében is igyekszünk a tanműhelyek és a gyakorlati helyek helyben történő kialakítására, hogy diákjainknak és szüleiknek ne okozzon a bejárás további nehézségeket.
Képzéseinket továbbra is magas színvonalon végezzük, megújult, kellemes, modern környezetben, jól képzett szakemberek, jól felkészült pedagógusok segítségével.