Tanáraink

 

Bali Istvánné  (óraadó) magyar nyelv és irodalom, egyházi ének
Bánfalvi Ágnes  (GYED) angol nyelv
Bárczi Zsuzsa  matematika, biológia
Bartók József Sándor  (óraadó) belügyi rendészeti ismeretek
Bertókné Nemes Erzsébet  (GYED) angol nyelv
Bordás Magdolna  magyar nyelv és irodalom, történelem
Deákné Szinai Valéria  (óraadó) angol nyelv
Érsok-Kuli Anita  (GYED) angol nyelv
Fekete Sándor  (óraadó) önvédelem
Fügediné Rajna Ildikó  (óraadó) szociális gondozó és ápoló szakmai tantárgyak
Gulyás Terézia magyar nyelv és irodalom, történelem, dráma és tánc
Gyenge Balázs  közgazdasági tantárgyak, gépészeti tantárgyak
Gyengéné Sirokai Éva  rajz és vizuális kultúra, matematika (részmunkaidős)
Hornyák Péter István  (részmunkaidős) történelem, filozófia, etika
Hunkóné Gábor Ildikó  (óraadó) fejlesztő pedagógus
Kádár Róza  (óraadó) matematika, fizika
Kalber Dóra  (óraadó) élelmiszeripari szakmai tantárgyak
Kápolnai László  német nyelv, tagintézmény-vezető helyettes
Kissné Ádám Éva  (részmunkaidős) történelem, magyar nyelv és irodalom
Kósa Enikő  (óraadó) református hit- és erkölcstan
Kuli Gabriella  (GYED) német nyelv
Kunfalvi Károly Andrásné  (óraadó) ügyviteli tantárgyak
Németh Mónika  földrajz, biológia
Orbán Mária Marcella  (óraadó) szociális gondozó és ápolói szakmai tantárgyak
Pásztor Éva  német nyelv, orosz nyelv, tagintézmény-vezető
Rémiás Anita  (óraadó) szociális gondozó és ápoló szakmai tantárgyak
Simon Gábor  testnevelés
Simonné Takács Tünde  német nyelv
Szarkáné Dusicza Andrea  történelem
Szűcs Gábor  fizika, testnevelés
Szűcs-Tilk Rita Tímea  testnevelés, biológia
Tolvajné Tóth Klára  (óraadó) ének-zene, egyházi ének
Tőzsérné Papp Gabriella  angol nyelv
Üveges Valéria Krisztina  (GYED) matematika, informatika, ábrázoló geometria

Technikai dolgozóink

 

Dargai Józsefné takarító
Geréné Lévai Éva Klára Iskola titkár( oktatást elősegítő)
Hajdu Andrásné takarító
Kovács Jánosné takarító
Kuli Kálmán Sándorné Gazdasági ügyintéző(oktatást elősegítő)
Paczók Károlyné takarító
Pecze Imre portás
Baranyi József gondnok
Szilágyi Zsoltné takarító