Intézményünk a Szakképzési Hídprogram keretében részszakképesítések képzését indítja a 2019/2020. tanévben az alábbi szakmákban

Házi időszakos gyermekgondozó  (kisgyermekgondozó, nevelő)  OKJ 31 7610  

                           Cipőgyártó  (cipőkészítő)   OKJ3154208

A Szakképzési Hídprogram segítséget nyújt a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz.

Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési Hídprogramban folytatja.

A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul.

A Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanuló ösztöndíjat kap, mely mértéke az első évfolyamon 8 ezer forint, a második évfolyamon 10 ezer forint havonta.

Az előírt követelmények teljesítésével a tanuló alapfokú végzettséget szerezhet, melynek birtokában tovább tanulhat bármelyik gimnáziumban, szakgimnáziumban vagy szakközépiskolában, valamint 8. évfolyamhoz kötött szakképesítést szerezhet.

Házi időszakos gyermekgondozó  (kisgyermekgondozó, nevelő)  OKJ 31 761 0

A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

-          Gyermekfelügyelő, dajka

-          Házi időszakos gyermekfelügyelő

-          Bébiszitter

-          Segéd gyermekgondozó

 

A Házi időszakos gyermekgondozó részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A házi időszakos gyermekgondozó az alapellátás keretében gyermekek napközbeni ellátásaként végzi a gyermek életkorának, állapotának igazodó gondozást, felügyeletet biztosít a szülő vagy más törvényes képviselő otthonában. Gondozza a kóros állapota miatt hosszabb ideig otthoni gondozásra szoruló gyermeket. Segítséget nyújt a fogyatékossága vagy súlyos betegsége miatt magántanuló számára. Biztosítja a váltott műszakban dolgozó, egyedülálló szülő gyermekének ellátását a kora reggeli, illetve késő esti órákban. Segítséget nyújt a gyermek ellátásában az egyik szülő betegsége esetén, ha emiatt akadályoztatva van a gyermek gondozásában, nevelésében.

 

A Házi időszakos gyermekgondozó részszakképesítéssel rendelkező képes:

gyermekellátási alapfeladatok ellátására; a szociális problémák felismerésére;        szakmai etikai szabályok betartására; általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására;  rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre; információk gyűjtésére, információforrások kezelése; különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára;         az ellátást igénybe vevő otthonába való beilleszkedésre, szokásaikhoz való alkalmazkodásra; adekvát kommunikációra; olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megértésére; a gyermekek motiválására; segítőkész kapcsolatteremtésre; konfliktusmegoldásra; érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre; az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára; gyermekjátékok és sportszerek használata; informatikai és híradástechnikai eszközök használatára

 

Cipőgyártó  (cipőkészítő)                   OKJ3154208

A Cipőgyártó részszakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása, ismertetése: A kész cipőfelsőrészt, a cipő alsórész
alkatrészekkel összeszereli, a kész cipő kikészíti, a használt lábbeliket javítja, felújítja.
A szakkepesites.hu tartalma

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmamegállapodni a megrendelővel az összeszerelendő cipő típusáról, méretéről, a szükséges javításokról árkalkulációt készíteni kiválasztani a szükséges anyagokat cipő alsórész alkatrészeket előkészíteni cipő felső és alsó részt (technológiától függő) összeszerelni minőségellenőrzést végezni a kész cipőt tisztítani, festeni, fényezni használt lábbeliket javítani, felújítani

 

 

Jelentkezni lehet az iskola titkárságán munkanapokon 9 és 15 óra között! (06/49552065) Letölthető jelentkezési lap