Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 49 552 065

Tájékoztatás jogorvoslati kérelem benyújtásáról

Tájékoztatás jogorvoslati kérelem benyújtásáról

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a középfokú felvételi eljárás keretében, az intézmény döntése ellen a nagykorú tanuló vagy a kiskorú tanuló törvényes képviselője (szülő, gyám vagy gondnok) a közléstől, ennek hiányában

a tudomására jutástól számított 15 napon belül eljárást indíthat, a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény 37.§. (1). bekezdése alapján.

 

A jogorvoslati kérelem benyújtható postai úton, online elektronikus formában, illetve kivételes esetben személyes ügyintézés keretében is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánkban a dolgozók és az Önök egészségének védelme érdekében jelenleg szünetel a személyes ügyintézés, ezért kérjük, hogy a járványügyi előírások szigorú betartása érdekében a személyesen történő benyújtástól - lehetőség szerint – eltekinteni szíveskedjenek!

 

A jogorvoslati kérelem benyújtás határideje:

•             elektronikus úton 2020. május 15. (személyes ügyintézés esetén is)

•             postai úton 2020. május 19. (kézbesítés határnapja)

 

Az eljárást megindító kérelmet érdeksérelemre, jogszabálysértésre vagy méltányosságra hivatkozással a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatójához címezve (3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103.) az intézmény vezetőjéhez kell eljuttatni (3450 Mezőcsát, Kossuth út 12.).

 

A jogorvoslati kérelmet kizárólag az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, mely kérelemhez csatolni szükséges az iskola felvételt elutasító döntését.

 

Nyomtatvány a jogorvoslati kérelemhez (letöltés link)